ติดต่อสำรองที่พัก
โทร / แฟกซ
+66 (0) 2 711-5565
โทรศัพท์เคลื่อนที่
+66 (0) 86 475-3199